Houtrotreparatie

Houtrot is helaas een veel voorkomend probleem bij met name oudere gebouwen. Kozijnen, deuren of ramen hoeven echter niet altijd te worden vervangen, tegenwoordig zijn er uitstekende mogelijkheden en materialen om houtrot op adequate wijze te herstellen.
Bij grote(re) projecten is het raadzaam om eerst een inventarisatierapport te laten maken. Dit geeft duidelijkheid over de aard van de schade en bevat tevens adviezen over de te volgen herstelprocedures.
Van Beukering & Borsboom is gecertificeerd houtrotreparatie-specialist, alle medewerkers zijn terdege opgeleid om houtrot op de juiste manier te herstellen. Dat daarmee veel geld bespaard kan worden is duidelijk!

Meer weten?

Voor vragen en offertes kunt u contact opnemen via telefoon of stuur ons een e-mail.