Asbest

Als er in een gebouw of woning asbest wordt aangetroffen, vereist de sanering hiervan vaak een combinatie van diverse disciplines.
Van Beukering & Borsboom is zelf niet gecertificeerd als asbestsaneerder, maar door intensieve samenwerking met een aantal vaste, gecertificeerde partners kan er aan de opdrachtgever een totaalpakket op dit gebied worden aangeboden. Van inventarisatie tot coördinatie, van bouwkundige begeleiding en uitvoering tot contact met bewoners. Dit laatste omdat sanering vaak in “bewoonde staat” wordt uitgevoerd en dan is de juiste communicatie en voorlichting van groot belang. Dit alles uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgever.
Van Beukering & Borsboom beschikt onder meer over douchewagens, chemische toiletten en mobiele pantry’s die ingezet kunnen worden als alternatief tijdens een asbestsanering. In voorkomende gevallen kan er eveneens tijdelijk vervangende huisvesting worden aangeboden, mocht dit bij een sanering nodig zijn.

Meer weten?

Voor vragen en offertes kunt u contact opnemen via telefoon of stuur ons een e-mail.