Referenties

Referenties en relaties. Geen bedrijf kan zonder. Ook van Beukering & Borsboom heeft een netwerk van opdrachtgevers en contacten.

- Staedion
- Haag Wonen
- Van ’t Hof Rijnland Vastgoed
- Gemeente Den Haag (WMO)
- BKS Beheer
- Van Muiden
- Stichting Vastgoed Service
- Gemeente Den Haag (CVO)
- Gemeente Rijswijk
- DuWo
- Lucent Danstheater
- Montessorischool Nieuw Vreugd & Rust
- Haag Wonen VvE Beheer
- Staedion VvE Beheer
- Woningstichting Ons Doel